Referat af generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS afholdt den 24.8.2020 i Troldhede Kultur-og Idrætscenter.

Der var mødt 28 andelshavere ud over bestyrelsen. Roald Hansen bød velkommen.

Dagsorden ifølge vedtægt.

1. Valg af dirigenter:

Bestyrelsen foreslog Ryan Rasmussen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Ryan blev herefter valgt.

Ifølge selskabets vedtægter skal indkaldelse til generalforsamling foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen, og Ryan kunne konstatere, at indkaldelse var sket efter vedtægterne.

2.  Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Susanne fremlagde beretningen:

1. hele år i drift. De første par måneder blev brugt på at få finansiering af inventar på plads.

På grund af en del ekstraomkostninger til f.eks. elektroniske hyldeforkanter blev inventarudgifterne større end forventet, ligesom det blev aftalt at varegården skulle overdækkes. Herudover var der ekstraudgifter til alarmsystem, lamper, videoovervågning, stisystem m.v.

Vi havde banken med på sidelinjen i hele forløbet og havde også en mundtlig tilkendegivelse fra banken om finansiering, men da det kom til stykket sprang banken fra og ville kun give det, som var aftalt fra begyndelsen. Vi måtte derfor låne private midler på gældsbreve som afvikles over 5-7 år.

Det viste sig efterfølgende, at varegården skulle rottesikres, da der ellers ikke må opbevares fødevarer. Det havde vi ellers sparet væk i første omgang. Der er lavet forskellige tiltag i den forbindelse, men det er ikke helt optimalt endnu.

Vi har også gennem året talt med købmanden om kundevognsoverdækning. Vi arbejder fortsat med dette.

Så har der været et par påkørsler af lygtepæle / forsikringsskader. Vi håber det er et overstået kapitel.

Støjsikring på bagsiden af bygningen blev forsøgsmæssigt sat op i 2019. Det virkede dog ikke og er nu udbedret i år.

Købmanden har haft ønsker om køleanlæg, men da det koster op til 100.000 har vi p.t. skrinlagt det.

Vi får jævnligt henvendelser fra andre lokalområder, som også skal eller er i gang med at bygge købmandsbutik. Dem hjælper vi selvfølgelig så meget som vi kan.

Vi havde 1 års gennemgang med Hansen & Larsen i september. Der var ikke de store problemer. Lidt malerarbejde og udskiftning af rude.”

Beretningen blev godkendt.

Der var et enkelt spørgsmål til støjdæmpningen, som er udbedret i 2020.

3. Fremlæggelse af årsrapport

Lene fremlagde årsrapporten, som blev godkendt.

Det betragtes af generalforsamlingen som fornuftigt med den stramme afdragsprofil, da gælden vil være formindsket betragteligt, når vi når derhen, hvor ejendommen og inventaret kræver mere vedligehold.

4. Resultatdisponering

Resultatet overføres til næste år.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Generalforsamlingen var enige i, at det vil være hensigtsmæssigt at have skiftevis 2 og 3 på valg (hvis bestyrelsen er fuldtallig). Bestyrelsen skal arbejde videre med dette, så endelig formulering kan foreslås til næste generalforsamling.

6. Valg af bestyrelse.

Bertel Jensen ønskede ikke genvalg.

Lene Mose blev indvalgt i bestyrelsen, som herefter består af: Susanne Jørgensen, Roald Hansen, Lene Mose og Lene Ruthy.

7. valg af 2 suppleanter.

Tidligere valgte suppleanter Allan Hviid Pedersen og Allan Faurby Christensen blev begge genvalgt.

8. Valg af revisor

Jacob Andersen fra Vistisen & Lunde blev genvalgt.

9. Eventuelt.

Bertel Jensen fik overdraget en gave (foto af butikshus) som tak for indsatsen i bestyrelsen.

Tak til Ryan for at lede generalforsamlingen i god ro og orden.


Refereret af Lene og godkendt af bestyrelsen:

Susanne Jørgensen, Roald Hansen, Lene Mose og Lene Ruthy

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Anpartshaver, Nyheder og tagget .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.