Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps

mandag den 24.8.2020 kl. 19.00

i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.
 5. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt.
 9. Evt.

Der vil ligge regnskab til gennemsyn hos Min Købmand, Nr. Viumvej op til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen