Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I Troldhede Butikshus ApS.  Cvr.  38514792

27. maj kl 19.00 i Troldhede Kultur og Idrætscenter

 

Vedt. §7. Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse
 4. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering
 5. Indkomne forslag

Bestyrelsen har fremsat forslag til ændring af vedtægternes § 6, 3. afsnit:

Nuværende tekst: “Indkaldelsen skal ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede kapitalejere…..”

Foreslået ændring: “Indkaldelsen kan ske ved ophæng af opslag hos Min Købmand, Troldhede, ved opslag på firmaets hjemmeside samt digitalt…”

 1. Valg af bestyrelse i h.t. vedtægterne
 2. Valg af 2 suppleanter
 3. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalg
 4. Evt.

NB: Der vil ligge regnskaber til gennemsyn hos Min Købmand, Nr. Viumvej op til generalforsamlingen.

Venlig hilsen bestyrelsen


Til de anpartshavere, som ikke tidligere har indleveret mailadresse:

Til brug ved fremtidige indkaldelser bedes emailadresse venligst sendt til Troldhede Butikshus


 

Indvielse af butikken en stor succes.

Foto: Erik Poulsen, Videbæk/Spjald Avis

Nyt kapitel i Troldhedes historie

Lørdag den 1. september 2018 blev der skrevet et nyt kapitel til Troldhedes historie. Under stor festivitas blev den nye købmandsbutik åbnet med pomt og pragt. Rigtig mange anpartshavere og gæster var mødt op for at fejre den store dag for byen og dens borgere. Samtidig var der lejlighed til at hilse på den nye købmand, Mathias Bjerg Kristensen.

Videbæk/Spjald Avis var naturligvis også til stede og tog en række fotos og efterfølgende bragte de en reportage fra indvielsen. Du kan læse avisen artikel her på siderne 30 og 31.

Avisen fotograf tog en række fotos som du kan se på avisen Facebookside.

Og endelig kan du altid følge de gode tilbud fra ‘Min Købmand’ Mathias ved at trykke på logoet i højre side af siden.

 

 

Go’on tankstation åbner snart!

Som det allerede har været nævnt på Facebook åbner Go’on sin tankstation i Troldhede i slutningen af uge 28 / starten af uge 29. Den officielle åbning sker imidlertid sammen med åbningen af forretningen. Og denne dato er pt. ikke endeligt fastlagt. Men det skriver vi mere om så snart det er fastlagt.

På siden ‘Tankstation‘ kan du allerede forberede dig til åbningen af tanken. Du kan bestille et Go’on kort, installere en app, der giver dig rabat, bestille fyringsolie til vinteren (ja, den kommer jo nok på et tidspunkt) – og til erhvervsvirksomheder er der også muligheder for at lave aftale med Go’on.

 

Bak op om Go’on – “de holder de lokale kørende”.

Privatlivspolitik

Privatlivspoltik på troldhedebutikshus.dk

EU’s databeskyttelseslovgivning (The General Data Protection Regulation – GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018. Derfor har vi opretter siden privatlivspolitik, som beskriver hvordan Troldhedebutikshus ApS lever op til disse krav.

Skulle der være spørgsmål i denne anledning er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular her på hjemmesiden.

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS

CVR: 38514792

Dato: 29. maj 2018 kl. 19:00

Sted: Troldhede Kultur og Idrætscenter

Dagsorden, jf. vedtægternes § 7 (se vedtægterne ved at rykke på dette link)

 1. Valg af dirigent
 2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m.til godkendelse.
 4. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse i h.t. vedtægterne.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt.
 9. Evt.

NB:

 • Der vil ligge regnskaber til gennemsyn i Den Gl Butik op til generalforsamlingen.
 • Læg mærke til §6a og husk at afgive e-mail på de fremlagte lister hvis du ønsker af få tilsendt indkaldelse til generalforsamling eller anden form for oplysninger fremover.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Aftale om totalentreprise nu på plads.

Den 21. december 2017 blev der sat underskrift på aftalen om totalentreprisen på opførelsen af Troldhede Butikshus.

Men forud er der gået mange møder og forhandlinger henover sensommeren og efteråret. Og det var langt flere end beregnet. Specielt restfinansieringen tog tid, men lige før jul blev Andelskassen i Skjern valgt sammen med DLR.

Projektleder Mads Sørensen fra Hansen & Larsen, der er valgt som totalentreprenør, underskriver kontrakten i overværelse af Lene Ruthby fra Troldhede Butikshus ApS.

Dagrofa kommer med en 10 års huslejegaranti.

Endvidere er der også indgået en vigtig kontrakt med Go’on vedr. tankstation.

Tirsdag den 9. januar 2018 starter arbejdet med at finde den rigtige lejer af butikken. Der kan vi også i bestyrelsen diskutere ”spadestik”

Anpartskapitalen udgør mere end 3.4 mio. kr.

Selve anpartskapitalen har rundet 3.445.000, mens egenkapitalen er  på godt 4 mio. kr.

I indeværende uge skal ejerbogen indberettes og registreres hor Erhversstyrelsen. Dermed er alle som har givet penge blevet oprettet som ejere og anpartshavere. Der kan således holdes generalforsamling i foråret 2018.

Travlhed i byggebranchen indvirker på igangsætningen af byggeriet.

Igangsætning afhænger desværre en del af travlhed i byggebranchen og har også indflydelse på selve datoen for åbningen. Derfor må vi alle væbne os med lidt tålmodighed.

Og det har været et langt og slidsomt forløb og der er stadig meget arbejde forude. At bygge en ny moderne dagligvarebutik op i landdistrikterne er en stor  og slidsom opgave. Men den er vigtig for bevarelse af de små byer.

Bestyrelsen

Nu skal vi i gang med det nye butikshus i Troldhede.

Vores by og nærområde skal udvikles med en ny dagligvarebutik.

En lang historie skal fortsætte!

I mere end 80 år har familierne Jørgensen og Johnsen med stor dygtighed og ansvarlighed drevet en flot købmandsbutik i Troldhede.

Men uanset hvor dygtig og ansvarlig både købmanden og personalet er, vil ejendommen, teknikken, trafikforholdene, fremtidens muligheder og nye ejerformer true med en "udløbsdato" for den nuværende butik,
og vi ser behovet og mulighed for at "handle" nu!

Derfor disse tanker fra Købmandsgruppen om hvordan vi kan fremstille et pilotprojekt, der viser hvordan vi folkeligt og sammen med en privat købmand kan sikre en moderne dagligvarebutik og fastholdelse og udvikle befolkningstallet i landdistrikterne og i dette tilfælde vores nærområde.

Dagrofa som medspiller

Dagrofa ønsker at opføre en ny og større butik i byen. Butikken bliver 680 m2, hvoraf salgsarealet udgør 445 m2. Dette er en forøgelse på 165 m2 i forhold til nuværende butik i byen.

De ekstra m2 skal bruges på bredere gange, bredere sortiment og mulighed for større udvalg på fastfood. Den øgede butiksstørrelse vil endvidere give købmanden mulighed for at lave flere udstillinger, gøre butikken lettere tilgængelig for gangbesværede og mulighed for i endnu højere grad at tilpasse sortimentet til lokalsamfundet. 

Endvidere får byen en mere strengent butik, hvor den nuværende butik bærer præg af ”knopskud” af tidens ombygninger og udvidelser. Butikken kommer til at fremstå med moderne og energivenligt køl, frys og inventar. 

Lokal opbakning en nødvendighed

For at projektet med den nye butik kan blive en realitet er der brug for finansiering til byggeriet af ejendommen, hvor butikken skal ligge. Den estimerede entreprisesum for ejendommen ex. byggegrund og byggemodning estimeres til tkr. 4.500. Herved må det forventes at der skal egen finansieres hos borgerne for i omegnen af tkr. 1.500 – 1.750.

Kilde: Lars Kvist Sørensen, Dagrofa